Masz pytanie ?
Zadzwoń 516 757 586

Nasza oferta

W naszym przedszkolu i żłobku prowadzone są przez zespół zaangażowanych pedagogów, dla których praca z dziećmi jest pasją. Dużą wagę przywiązujemy do prowadzenia kreatywnych zajęć, które przygotowują dzieci do nauki w szkołach podstawowych i – co najważniejsze – do sprawnego radzenia sobie we współczesnym świecie. Kształtujemy samodzielność i odpowiedzialność, dbamy o rozwój logicznego myślenia i wrażliwości na piękno, a wszystko to w bezpiecznej i rodzinnej atmosferze. Nasze dzieci są świadome swojej wartości, posiadające rozległą wiedzę na temat świata, posiadające doskonałe podstawy do dalszej przygody.
Stawiamy na rozwój kulturalny naszych podopiecznych. Chętnie bierzemy udział w wycieczkach do teatrów, muzeów i filharmonii.
Ważna jest dla nas aktywność fizyczna. Współpracujemy z „Przedszkoliadą”, fizjoterapeutą a także mamy zajęcia karate.
Bardzo ważna jest dla nas współpraca z Rodzicami, dlatego kilka razy w roku organizujemy rodzinne spotkania.
Zapewniamy szereg zajęć dodatkowych w ramach czesnego:
 • karate
 • rytmika
 • język
 • angielski
 • logopedia
 • przedszkoliada
 • kuchnia malucha
 • zajęcia sensoryczne
 • realizacja podstawy programowej
 • czytanie globalne oraz dodatkowo
 • gimnastyka korekcyja -terapia ręki
 • indywidualne podejście do dziecka, miła rodzinna atmosfera
 • wykształcona kadra nauczycieli
 • zapisy do przedszkola dzieci od 2.5 do 6 lat
 • zapisy do złobka dzieci od 1 do 3 lat
 • zajęcia rozwijające zainteresowania (plastyczne, muzyczne, przyrodnicze, rytmika)
 • nauka języków obcych
 • imprezy okolicznościowe z rodzicami
 • wycieczki

 • Nasze priorytety to radość dzieci i zadowolenie rodziców.Dzieci i ich potrzeby są dla nas inspiracją.Robimy wszystko,żeby naszym podopiecznym zagwarantować bezpieczne,szczęśliwe dzieciństwo i prawidłowy rozwój,zwracając szczególną uwagę na ich indywidualne potrzeby i talenty.Chcemy ,aby Eco Kids było zawsze wzorem idealnego przedszkola.

  Dlaczego Eco?

  Warsztaty stomatologiczne

  Podczas warsztatów z dr. Ewą Jaremek-Kmieć dzieci dowiedzą się kim jest dentysta, co robi i dlaczego, będą miały szansę oswoić się z białym fartuchem, narzędziami używanymi przez dentystę. Nauczą się, jak jest zbudowany ząb, dowiedzą się czym jest próchnica, jak powstaje i dlaczego cukier szkodzi zębom. W ramach zabawy plastycznej przejdą „szybki kurs plombowania zęba”. Nauczą się także prawidłowo myć zęby.

  Program ekologiczny i proekologiczny ma na celu budowanie postawy pełnej szacunku do świata, przyrody i środowiska, co z kolei ma diametralne znaczenie dla przyszłych nawyków całego społeczeństwa.

  • Tworzenie warunków do kształtowania własnego „ja” w harmonii z przyrodą
  • Rozumienie zależności oddziaływań człowieka na otoczenie.
  • Poznawanie zjawisk przyrodniczych przez badanie, eksperymentowanie, przeżywanie, poszukiwanie.
  • Nabywanie wrażliwości na piękno i bogactwo otaczającego świata.
  • Nabywanie pozytywnych nawyków w codziennym działaniu na rzecz środowiska.
  • Nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie.
  • Pogłębianie wiedzy, umiejętności i postaw wobec świata roślin i zwierząt.
  • Wdrażanie dzieci do aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu i na łonie przyrody.
  • Nabywanie aktywnej i twórczej postawy wobec przyrody.
  • Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.

  W trakcie zajęć wykorzystujemy różnorodne formy edukacji: spacery, wycieczki, zabawy badawcze i twórcze, opowiadania, wiersze, bajki, zabawy i gry dydaktyczne. Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Tworzy ono własny świat. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność chcemy w nich pielęgnować i rozwijać.

  Program edukacji realizowany jest zgodnie z Podstawą programową Wychowania Przedszkolnego i zintegrowany z jej treściami :
  • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

  Cel ogólny:

  Rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej i gry ruchowe. Proponujemy Waszym dzieciom , w trakcie fantastycznej zabawy, to, co dla nich najważniejsze:
  • wiarę we własne siły i możliwości – poprzez to, że w trakcie zajęć każde dziecko kilkakrotnie podejmuje samodzielnie decyzje o rozwiązaniu poszczególnych zadań i zabaw
  • umiejętność wyznaczania sobie celów i dążenia do nich
  • uwrażliwimy je na otaczający nas świat i ludzi – dzięki odpowiedniemu doborowi tematów i zabaw
  • rozbudzimy ich ciekawość, co pomoże objawić się zainteresowaniom umiejętność wyrażania własnych odczuć i dzielenia się nimi

  Twórcze spędzanie czasu

  W naszym przedszkolu twórczo spędzamy czas organizując różnorodne zajęcia , zabawy związane z muzyką, ruchem. W ten sposób wspomagamy i stymulujemy rozwój kreatywności naszych dzieci rozbudzając w nich zainteresowanie w różnych dziedzinach. W naszych zabawach wykorzystujemy dodatkowo różnorodne przedmioty oraz zestawy ćwiczeń wspomagające rozwój motoryki małej przedszkolaka .Mają one na celu rozwój poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Miła atmosfera w ich trakcie sprawia, że dzieci z chęcią uczą się nowych piosenek, tańczą i naśladują ruchy wykonywane przez nauczycielkę

  Proces werbalnego porozumiewania się

  Dla prawidłowego posługiwania się mową, niezbędne jest właściwe funkcjonowanie mechanizmów, które sterują procesem mówienia. Aby proces werbalnego porozumiewania się przebiegał prawidłowo, konieczne jest poprawne oddychanie, umiejętność posługiwania się głosem, prawidłowe wykorzystywanie poszczególnych cech prozodycznych w mowie (akcentu, tempa wypowiedzi itp.), umiejętność prawidłowego różnicowania dźwięków mowy (w terminologii logopedycznej w celu określenia tej umiejętności stosuje się termin „słuch fonematyczny”) oraz analizy i syntezy słuchowej. Ćwiczenia logopedyczne w naszym przedszkolu mają formułę znakomitej zabawy. Usprawniają narządy mowy, co automatycznie przekłada się na bardziej wyrazistą artykulację, a także w znacznym stopniu mogą przyspieszyć pojawienie się nowych głosek w mowie dzieci.

  Każdy kto pragnie znaleźć klucz do serca dziecka powinien sięgnąć po bajki. Świat pełen magii, cudownych bohaterów, wróżek i rycerzy jest bliski dziecku. To kraina w której maluch czuje się fantastycznie.

  Mały człowiek spotyka codziennie wiele sytuacji nacechowanych różnorodnymi emocjami. Jego umiejętności społeczne i emocjonalne dopiero zaczynają się rozwijać. Trudno więc mu ogarnąć emocjonalną rzeczywistość. Z pomocą przychodzi bajkoterapia. Metoda prosta, skuteczna i kochana przez maluchów. Bajkoterapia to fantastyczna metoda, w której dzieci w przyjaznej atmosferze poznają świat uczuć i obowiązujących norm społecznych. Odnajdują siebie, znajdują potrzebne treści i rozwiązania. Uczą się i próbują. Testują rzeczywistość na bezpiecznym gruncie, który tak naprawdę nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia. Bajkoterapia buduje kompetencje i uczy odpowiedzialności oraz pomaga w niwelowaniu lęków. Ponadto doskonale wspiera proces wychowawczy oraz psychiczny.

  Fantastyczna metoda poznania świata

  Nic tak nie przemawia do wyobraźni dziecka i nie pobudza jego wewnętrznego zaangażowania jak bajka. Bajkoterapia to fantastyczna metoda, w której dzieci w przyjaznej atmosferze poznają świat uczuć i obowiązujących norm społecznych. Niezwykłe, pełne tajemniczości oraz ciekawych sytuacji opowiadania są doskonałym sposobem na kształtowanie umiejętności twórczego myślenia oraz budowania poczucia własnej wartości. Bajkoterapia uczy odpowiedzialności, rozwija empatię, pomaga oswajać i niwelować różnego rodzaju lęki.W swojej codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy również literaturę proponowaną przez program rozwoju czytelnictwa „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

  Oferta specjalna